Individuálna terapia

Popis:

Absolvovala som veľké množstvo seminárov a rôznych techník, ktoré viem kombinovať a vytvoriť tak klientovi podporný program na riešenie pracovných ako aj súkromných situácií, odbúranie strachov a stresov tak, aby mohol vyťažiť maximum zo svojho osobnostného potenciálu a konať slobodne.
Pri svojej práci používam techniky Životných konštelácií, Telesného prežívania (Somatic Experiencing®) a Procesu životnej integrácie (LIP Willfrieda Nellesa).
Vychádzam z dlhoročných skúseností spracovania stresu a traumy. Dôraz dávam tomu, čo je teraz a tu a vychádzam z toho, čo nám život poskytuje. Sprevádzam klienta po rôznych životných udalostiach s vedomím dospelého, aby bol sám schopný vidieť a integrovať doterajšie etapy svojho života.

Dĺžka sedenia je jedna hodina v cene 50 eur. V prípade ak sa sedenie predĺži, platí sa doplatok.

Ak nie je možné sedenie absolvovať osobne, pracujem/e
aj cez Skype.

Viac info: http://www.zivotnekonstelacie.sk/


Miesto konania:Bratislava
Adresa: Nám. 1 mája 8
Cena v €: 0.00
Mobil: 0907 444 730
FACEBOOK: https://www.facebook.com/%C5%BDivotn%C3%A9-kon%C5%A1tel%C3%A1cie-e%C5%A1te-hlb%C5%A1ie-1765762970365072/
Rezervácie na: jasminadavtyan@gmail.com
Zdieľajte lajkujte :)
  •  
  •