Bioenergetická práca s traumou – Liečivá sila dychu

Popis:

Táto terapia pomáha v ťažkých situáciách, ako sú telesné choroby (bolesti, astma, migrény, epilepsie atď.), stres a depresie, strach a úzkosti, pocity životného nenaplnenia, nízke sebavedomie a sebaúcta, partnerské a vzťahové problémy, profesijné neúspechy… Mnohé z týchto problémov majú pôvod v traumatickom zážitku pôrodu alebo v iných, vysoko stresových situáciách, počas ktorých je narušený prirodzený rytmus dýchania, a tým aj obehu energie. Nepríjemné zážitky sa snažíme vytesniť alebo potlačiť a tie potom vytvárajú v tele bloky, ktoré bránia prirodzenému toku energie.

Vedomým energetickým dýchaním môžeme tieto udalosti aj spätne vyriešiť a prijať, integrovať do svojho života, a tak ich zbaviť ich pretrvávajúceho negatívneho vplyvu. Prijatím sa uvoľní stagnujúca energia, ktorá do nášho života prinesie radostný pocit a prispeje k väčšej otvorenosti, tvorivosti a chuti do života.

Vedomé dýchanie je spôsob, ako sa prepojiť so svojím telom a jeho živosťou a radosťou, ako objaviť svoju vnútornú silu a energiu, ako žiť život podľa svojich prianí a predstáv. Správny spôsob dýchania je pre zdravý život rovnako dôležitý ako zdravá životospráva, pravidelné cvičenie a zdravá strava. Podporuje vedomé a prospešné dýchanie aj v každodennom živote. Jedno sedenie trvá približne jednu a pol až dve hodiny. Dýchanie prebieha v ľahu na podložke.

Dýchajúci sa celkovo upokojí, ponára sa do stavu hlbšej relaxácie a väčšinou zažíva veľmi príjemné pocity uvoľnenia, radosti, prílivu energie a celkovej živosti. Po skončení dýchania prichádza chvíľa na integráciu, teda čas, kedy klient reflektuje svoje skúsenosti a zážitky z dýchania. Cíti sa ľahko, pokojne a radostne a často má v týchto chvíľach jasný vhľad do situácií, ktoré sa predtým zdali zložité a problematické.

Ďalšie sedenie prichádza zvyčajne po jednom až dvoch týždňoch, vyplnených samostatným cvičením; po desiatich sedeniach je klient už väčšinou pripravený vykonávať vedomé dýchanie sám, podľa potreby alebo pravidelne.

Cena individuálneho programu: 30 € za 120 minút

Terepeut: Tomáš Fodor

Narodil som sa 27.októbra 1977. S živosťou a spontánnosťou som mal ako dieťa veľký problém, moje telo slúžilo len ako dopravný prostriedok pre mozog. Našťastie som sa dostal k Oshovým aktívnym meditáciám ktoré mi umožnili dostať sa do kontaktu so sebou. Začal som vyhľadávať semináre a terapeutické skupiny zamerané na odblokovávanie tela, hlasu, energie a sexuality. Absolvoval som výcvik pre prácu s bioenergiou u Štefana Hercega, rok som pracoval a študoval v anglickom sebarozvojovom centre Croydon Hall, absolvoval som dva ročné výcviky u jedného z najskúsenejších učiteľov bioenergetiky – Johna Hawkena a daľšie dva roky som pracoval ako jeho asistent. Od roku 2010 vediem vlastné semináre a workshopy.


Miesto konania:centrum OpenMind
Adresa: Mickiewiczova 2, Bratislava
Cena v €: 30.00
Mobil: 0915993865
FACEBOOK: https://www.facebook.com/Bioenergetick%C3%A1-transform%C3%A1cia-Rebirthingsk-188982311183240/
Rezervácie na: http://rebirthing.sk/individualne-terapie-2/
Zdieľajte lajkujte :)
  •  
  •